Ajánló

Trópusi köderdők rovarcsodái címmel kiállítás nyílik Július 8-tól Vászolyban

A Vászolyi nyár keretében idén is lesz rovaros program. A Trópusi köderdők rovarcsodái (dr. Medvegy Mihály kiállítása). Ingyenesen megtekinthető a Vászolyi Galériában július 8-tól augusztus 28-ig.

Kirándulás az Őrségben 2011. június 17-19. 

MRT MRT kirándulás az Őrségben 2011. június 17–19. Napfény Ifjúsági és Sporttábor: ‎Őrimagyarósd, Dózsa György u. 63 június 17. (péntek) 12.00 — gyülekező, regisztráció 13.00 — tábornyitás (MRT zászló felvonás), közös ebéd 15.00 — ismerkedés a környékkel (pl. Vadása-tó) 19.00 — felkészülés az éjszakai gyűjtéshez június 18. (szombat) 07.00 — ébresztő, reggeli 09.00 — indulás a kirándulásra Felsőszölnök (Hármashatár) Kétvölgy Farkasfa 17.00 — felkészülés az esti szalonnasütéshez (rőzsegyűjtés, nyárskészítés stb.) 18.00 — szalonnasütés 19.00 — felkészülés az éjszakai gyűjtéshez június 19. (vasárnap) 08.00 — ébresztő 10.00 — táborzárás Részvételi díj szállás (/fő/nap) — 2000 Ft. ebéd, szalonnasütés — 2500 Ft. (sör, bor, üdítő, ásványvíz, reggeli kávé, tea és hozzávalók) MRT tagoknak a társaság fizeti a szállást A gyűjtött (megfigyelt) fajok jegyzékének leadása kötelező, határideje: 2011. szeptember 30. Minden program fakultatív, az indulásí időn túl nem tudunk megvárni senkit. Ajánlott túracipő, könnyű esőkabát, elemózsia, szakmai tudás és jókedv. Az MRT vezetősége kellemes és eredményes időtöltést kíván minden kedves résztvevőnek! Kis és nagy gondokkal Szabóky Csabához lehet fordulni a 30/ 373 36 35 telefonszámon. 

MRT vezetőség

Imre Retezár (2008): The Carabus of Abkhazia, Caucasus (Coleoptera, Carabidae) Imre Retezár (2008): The Carabus of Abkhazia, Caucasus (Coleoptera, Carabidae)

Iconography, genital morphology, systematics and faunistics Kiadó: Retezár Imre, A/4 (21 ×29,7 cm), 140 oldal, 80 színes tábla, angol nyelven. A kaukázusi Carabus fauna gazdagsága és változatossága mindig nagy érdeklõdésre tartott számot az e csoporttal foglalkozó entomológus körében. Az utóbbi évtizedekben számos új taxon (faj, alfaj) került leírásra, amelyek különbözõ publikációkban találhatók. A terület faunáját sem önállóan, sem nagyobb tájegység részeként feldolgozó munka eddig még nem jelent meg. Bár Abházia egy kicsi, de területe rendkívül érdekes, földrajzilag jól behatárolható része a Kaukázusnak. E terület különösen gazdag Carabus fajokban, az itt élõ 72 faj és alfaj 70 %-a endemizmus. A könyv 80 színes táblán, nagyméretû habitus fotókon mutatja be valamennyi taxont, valamint a meghatározáshoz nélkülözhetetlen hím ivarszerveket, az aedeagust és annak belsõ zsákját. Részletes lelõhelylistát tartalmaz, megadva azok pontos koordinátáit, a fajok határozókulcsát, elterjedési térképeit, valamint teljes irodalomjegyzéket. A könyv Retezár Imrénél kapható, címe: retezar@t-online.hu Ára (Magyarországon): puhatáblás kötésben 10.000 Ft, keménytáblás kötésben 12.000 Ft. Angol nyelvű ismertetés: The territory of Abkhazia an interesting, geographically well bordered region within the Caucasus Major. The area is particulary rich in Carabus, approximative the half of the species, living in the Caucasus can be found in this region. There are altogether 72 species-group taxa (species and subspecies), of which 70 % is endemic to the fauna of Abkhazia. The colour plates – besides presentation of habitus pictures of all taxa – illustrate the male copulatory organ, the aedeagus and its internal sac (endophallus with aggonoporius). List of localities, identification key, distribution maps and references are also given. 

Reiczigel Jenő - Harnos Andrea - Solymosi Norbert (2007): Biostatisztika nem statisztikusoknak

A PARS Könyvek második kötetét elsősorban a bevezetõ statisztika kurzusok hallgatóinak szánjuk, hogy a középiskolai matematika tananyag ismeretére építve segítse őket az alapfogalmak és a legszükségesebb módszerek elsajátításában, valamint a statisztikai szemléletmód kialakításában. Könyvünket ajánljuk azoknak is, akiknek szükségük van a statisztika alkalmazására, de úgy érzik, hogy ismereteik kiegészítésre és rendszerezésre szorulnak. Szeretnénk meggyõzni az olvasót, hogy a statisztika nem bûvészkedés, a módszerek korrekt alkalmazását több-kevesebb erőfeszítés árán bárki elsajátíthatja. Tankönyvünk nem recept könyv, röviden ismerteti a módszerek elméleti hátterét is, de ahol csak lehet, szemléletesen, minél kevesebb elvont definícióval és képlettel terhelve az olvasót. Példáinkat az élettudományok területérõl vettük, ezért könyvünket legtöbb haszonnal valószínûleg a biológus, orvos, állatorvos és agrárszakos hallgatók forgathatják. Könyvünk hasznos lehet azoknak a statisztikát már jobban ismerő és munkájukban rendszeresen használó kutatóknak is, akik szeretnének közelebbrõl megismerkedni az R programcsomaggal. Az R egy ingyenes programcsomag, mely a statisztikai módszerek szinte végtelen választékát kínálja és folyamatos fejlesztése miatt valószínû, hogy a legújabb eljárások először R-ben válnak elérhetõvé. A könyv tartalomjegyzéke és számos egyéb adata megtekinthetõ a következõ linken: http://www.biostatkonyv.hu 

Molnár László: Szenderek és medvelepkék a Kárpát-medencében Molnár László (2006): Szenderek és medvelepkék a Kárpát-medencében.

Medicina Könyvkiadó, Budapest. 200 pp. B/5 (l7.6 x 25.0 cm) A könyv a Kárpát-medence négy reprezentatív megjelenésû lepkecsaládjának fajait mutatja be 80 tempera festésű színes táblán. A 76 fajról l31 kép (hím, nõstény; változatok) mellett 69 tápnövény képe is látható. A szöveges részben (a képtáblákkal átellenes oldalakon) fajonként az alábbiakról olvashatunk: magyar és tudományos név; korábbi magyar nevei; a tudományos név szinonimái; idegen nevei (német, angol); szárnyfesztávolsága; elterjedés/élõhely; repülési idő; hernyó; báb; tápnövény (magyar és tudományos nevekkel); megjegyzés. A könyv elején rövid, általános ismertetõ olvasható a lepkékrõl, majd részletesebb a bemutatott családokról. A fajonkénti bemutatást követõen 8 különbözõ névmutató található: lepkék magyar nevei (kiemelve a ma használatos nevek), a lepkék tudományos, majd német és angol nevei, ill. a növények magyar, tudományos, német és angol nevei. A könyvet irodalomjegyzék zárja le. A könyvet Szabóky Csaba (tudományos munkatárs, ERTI) lektorálta. Elõszavát Haraszthy László (helyettes államtitkár, KVVM Természetvédelmi Hivatal) írta. Az Olvasónak ajánlották: Gilly Zsolt (oszt.vez., Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság), Márkus Ferenc (igazgató, WWF Magyarország), Victor András (egyetemi tanár, ELTE; Magyar Környezeti Nevelési Egyesület). A könyv illusztrációi a szerzõ saját munkái. A korlátozott példányszámban kiadott könyv kedvezményesen (a bolti árnál 600 Ft-tal olcsóbban) megvásárolható a szerzőtől postai utánvéttel. A könyv ára 3600 Ft + postaköltség. Budapesten elõzetes megbeszélés alapján is megvehetõ Molnár Orsolyától (T: 06(70)362-2181). Információ, megrendelés: Fülöpháza 6042 Kiskunsági Madárvárta 06(70)317-5595 lepkepiktor@yahoo.com Részletek megtekinthetõk a szerzõ honlapján: www.lepkepiktor.hu 

Pecsenye Katalin: Populációgenetika Pecsenye Katalin (2006): Populációgenetika.

Pars Kft., Nagykovácsi. 401 pp. A populációgenetika alapos tanulmányozása nélkül lehetetlen az elemi ökológiai és evolúciós folyamatok megértése. Mostanáig azonban nem állt rendelkezésre olyan magyar nyelv tankönyv, amely a populációgenetikát átfogóan, a korszerû ismeretek szintjén tárgyalná, tekintettel a gyakorlati, humánbiológiai és természetvédelmi alkalmazásokra is. E hiány pótlását tûzte ki célul a könyv szerzõje. A kötet nemcsak az egyetemi és a fõiskolai hallgatók evolúció- és populációgenetikai ismereteinek a megalapozására szolgál, hanem kézikönyvként forgathatják a tanárok, a biológusok és az evolúció, illetve a természetvédelem iránt érdeklõdõk egyaránt. A 401 oldalas kötetben írottak megértését 160 ábra, 25 táblázat, továbbá 64 kidolgozott példa és számos konkrét esettanulmány segíti. A Fogalomtár mintegy 269 címszóban foglalja össze a populációgenetika, és részben a genetika és evolúció alapfogalmait. Az egyes témakörökben való elmélyülést könnyítik meg a fejezetek végén található feladatok és gondolkodtató kérdések, melyeknek a megoldásait részletes levezetések formájában tartalmazza a tizenharmadik fejezet. Bruttó ára: kartonált cérnafûzött kötésben ­ 3507 Ft; keménytáblás kötésben ­3990 Ft A kötet megrendelhetõ és megvásárolható: Peregovits Lászlónál vagy az alábbi címen: Pars Kft., 1245 Budapest, Pf. 1058 Mobil: 06-20-5752198, Tel/fax: 06-26-355596; E-mail: parskft@gmail.com 

Dr. Móczár László: Móczár Miklós – Tudós tanárok / tanár tudósok sorozat (2006)

Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (Budapest),2006, 1-96 oldal, ára 1008.- Ft.
A "Tudós tanárok - tanár tudósok" sorozatban jelent meg "Móczár Miklós" című ízléses kiállítású és jól szerkesztett könyvecske. Mi meglett korú rovarászok még személyesen ismertük mindannyiunk Miklós bácsiját, aki 35 évvel ezelőtt, 1971 januárjábn távozott körünkből. Mégis a könyvecskében bemutatott életrajz és a vele párosuló életmű nemcsak nekünk idős rovarászoknak tanulságos olvasmány, hanem minden korosztály pedagógusainak és rovarászának és akinek általában vonzó olvasmány egy életrajz megismerése. Móczár Miklós pedagógus munkásságát Kassán (1909-1919) majd a trianoni Magyarországon fejtette ki előbb a kiskunfélegyházi (1919-1929 ) majd a jászberényi (1930-1941) Tanítóképző Intézetben; mindkét képzőben az igazgató-tanári tisztséget töltötte be. Tanár kollégái, a tanítói pályára készülő diákok egyaránt szeretettel és igaz tisztelettel viseltettek Móczár Miklós iránt mind aktív korában, mind élete nyugdíjas éveiben, sőt a jelenlegi években is. Erre a könyvecskében számos helyen történik utalás egyaránt idézve elismerő sorokat pedagógus kollégáktól, diákoktól és a diákok szüleitől. Mindkét intézményben pedig arany betűs emléktáblát helyeztek el Móczár Miklós tiszteletére előbb 2004 szeptemberben a kiskunfélegyházi majd 2004 decemberben a jászberényi intézet aulájában.
A könyvecske szerzőjét dícséri, hogy "Szemelvények Móczár Miklós műveiből" fejezeten belül csaknem valamennyi típusú (tankönyv, pedagógiai, mezőgazdasági, rovartani tudományos közlemények, a magyar faunát feldolgozó könyvek) közread idézeteket az eredetiből. Ez jól érzékelteti a tanár tudós Móczár Miklós sokoldalú pedagógus tevékenységét. Néhány téma a számos kiadványból: Leverek színváltozása ősszel, A testgyakorlás tanítása (a svéd-torna propagá1ása), Olcsó népiskolai vegytani kísérletek (a mű használhatóságát bizonyítja, hogy angolul is megjelent 1938-ban), Az állattan és földtan tanítása, Oktatófilm a tanitóképzőkben (a maga korában úttörő jelentőségű!), Virágos iskola nevelő hatása a környezetre (a jelenünkhöz is szól!).
Rovarászati munkáinak idézése átvezet bennünket a tudós tanár bemutatásához. Jászberény, Kassa környéke, továbbá az erdélyi Kudsiri havasok rovarairói jelentek meg közleményei. Majd nyugdijas éveiben (1941-1971) a budapesti Magyar Természettudományi Múzeum munkatársaként a Kárpát-medence méhalkatú rovaraival (Hymenoptera, Apoidea) foglalkozott példamutató alapossággal és elkötelezettséggel. A múzeurn és saját g yűjteménye alapján dolgozta fel és írta meg a „Magyarország Állatvilága” akadémiai sorozatban megjelent könyveket, éspedig: „Méhfélék - .Apidae” (1957), „Müvészméhek - Megachilidae" (1958), „Ősméhek, Földiméhek - Collatidae, Melittidae” (1960), „Karcsúméhek - Halictidae" (1967). Móczár Miklós munkakedvét és entomológus elhivatottságát jól jellemzi, hogy az akadémiai könyveket élete harmadik szakaszában, 70 és 80 éves kora közt készítette el.
Van abban valami megható, hogy „Móczár Miklós”-ról a már nagyapa korú és matuzsálemi életkort megért fia, dr. Móczár László professzor írta meg és rendezte sajtó alá a könyvecskét. Móczár László nemcsak mint fiú-gyermek hanem mint tudós entomológus a legméltóbb édesapja életének és munkásságának a megírására.
Köszönet illeti a Szent István Egyetem Jászberényi Főiskola Karát és a Jászok Egyesületét, hogy támogatta a „Móczár Miklós” kiadvány megjelenését.
dr. Papp Jenő

 Kiss Ottó: Tegzesek (Trichoptera) Kiss Ottó (2003) Tegzesek (Trichoptera). 

[Morfológia, rendszertan, ökológia]. Akadémiai Kiadó, Budapest, 208 oldal Kiss Ottó nemrég megjelent könyve a tegzesek rendjével foglalkozik. A könyv a legtöbb entomológiai szakkönyvtõl eltérõen nem csupán a kifejlett rovarokra koncentrál, hanem sorra veszi a tegzesek egyes fejlõdési stádiumait, részletesen tárgyalva a téma morfológiai, élettani és ökológiai vonatkozásait is. A könyv kiemelkedõ érdeme, hogy a tegzesek rendszerezését és biológiáját nem csak a tudomány mai állása szerint tárja az olvasó elé, hanem tudománytörténeti szempontból értékes forrásmunkák alapján is (legrégebbi idézett forrásmunka 1638-ból származik) bemutatja ismereteink folytonos gyarapodását. A könyv nyelvezete érthetõ, stílusa megnyerõ; a tartalom megértését számos színes fénykép, SEM fotó, illetve fekete-fehér ábra teszi könnyeddé és világossá. Összességében elmondhatjuk, hogy Kiss Ottó Tegzesek (Trichoptera) címû könyve nem hiányozhat sem az entomológus szakemberek, sem csupán a biológia iránt érdeklõdõk könyvespolcáról. A könyv 2900 Ft-os áron megvásárolható a szerzõtõl (Dr. Kiss Ottó, EKF Állattani Tanszék, 3300 Eger, Leányka u. 6, E-mail: kissotto@gemini.ektf.hu). Schmera Dénes 

Hegyessy Gábor - Muskovits József: Magyarország diszbogarai (Coleoptera: Buprestidae)

Megvásrolható a Grafon Kiadónál Nagykovácsi, Semmelweis út 10. Telefon: Pelbárt Jenő, (30) 397 5951 Fax: (26) 389 731 ára: 13000.- Ft "Ebben a könyvben határozókulcsokat és részletes leírást adunk a Magyarországon és a környezõ országokban elõforduló mintegy 170 díszbogárfajról. 231 ábra segíti a meghatározást. Részletes lelõhelyadatokat közlünk a magyar múzeumi és magángyûjteményekben elhelyezett példányok alapján. 120 elterjedési térkép, 15 színes tábla 135 faj fényképével, szinonima jegyzék, továbbá irodalomjegyzék és mutatók találhatók még ebben a könyvben. Mindez két nyelven: magyarul és angolul egy kötetben! Ajánljuk ezt a könyvet mindazoknak a természetkedvelõknek, természetvédõknek, kutatóknak, akik szeretnének közelebbrõl megismerkedni a bogarak egy szép és érdekes családjával. A szerzõk