Bemutatkozás

Hamarosan a részletes történeti áttekintés is elérhető lesz.

A Társaság neve: Magyar Rovartani Társaság 
A Társaság székhelye: 1088 Budapest, Baross utca 13. 
A Társaság pecsétje: Magyarország rovarfaunájára jellemző bogár (Pselaphus mehadiensis Friv.) képe; körírás; Magyar Rovartani Társaság - 1910 (alapítás éve). 
A Társaság jogállása:A Társaság önálló jogi személy. 

A Vezetőség:

A Magyar Rovartani Társaság vezetősége 2016-ban
Elnök: Dr. Vig Károly, I. Alelnök: Dr. Merkl OttóII. Alelnök: Dr. Szőcs Gábor, Titkár: Puskás Gellért. Előadásszervező: Koczor Sándor, Szerkesztő: Dr. Merkl Ottó, Pénztáros: Szalóki Dezső, Jegyző: György Zoltán. Számvizsgáló Bizottság: Dr. Balázs Klára (elnök), Both Veronika, Fetykó Kinga.

Választmányi tagok: 2016 december 31-ig: Dr. Ilniczky Sándor, Dr. Kutasi Csaba, Podlussány Attila, Szabóky Csaba, Dr. Vas Zoltán. 2017 december 31-ig: Dr. Haltrich Attila, Orosz András, Retezár Imre, Dr. Kiss Balázs, Dr. Szél Győző. 2018 december 31-ig: Hegyessy Gábor, Dr. Markó Viktor, Dr. Ronkay László, Rozner István, Dr. Szénási Ágnes. Örökös tagok: Dr. Mészáros Zoltán, Dr. Nagy Barnabás, Dr. Papp Jenő, Retezár Imre.


Töreténeti áttekintés

A magyar rovartani sajtó története. 

Szél Győző és Vig Károly szerzőpáros írásából részletesen tájékozódhatunka magyar rovartani sajtó történetéről. 

A magyar rovartani sajtó története. Rovarászati Lapok, Rovartani Lapok és Folia Entomologica Hungarica 

A cikk további érdekes társaságunkal kapcsolatos írás melett a Növényvédelem szaklap 2010. 12. számam hasábjain jelent meg, társaságunk fennállásának 100. évfordulója alkalmából.

Összefoglalás: A Rovartani Lapok, illetve annak folytatása, a Folia Entomologica Hungarica nemcsak a hazai entomológia legismertebb folyóirata, hanem egyben hű tükörképe a hivatásos és nem hivatásos rovarászok valamint 1911-től a Magyar Rovartani Társaság tevékenységének. Az 1884-tól 2010-ig terjedő, közel 130 éves időszak első hatvan évében hosszú éveken át szünetelt a lap kiadása olykor anyagi, olykor egyéb okok miatt. A folyamatos megjelenésre csak a 2. világháborút követően, 1946-tól kerülhetett sor. A lap mérete, címlapja, betűtípusa, ábraanyaga fennállása során szembetűnően sokszor esett át jelentős módosulásokon, míg mai formáját elnyerte. A tartalmat és a profilt illetően a változások mértéke kisebb. Az alkalmazott (növényvédelmi) témájú rovartani cikkek száma fokozatosan csökkent, és ezzel párhuzamosan egyre inkább a faunisztikai és taxonómiai közlemények alkották a megjelenő publikációk zömét. A Folia időszakában 1968-tól jelentek meg az egy-egy rovarcsoportot (vagy más ízeltlábúcsoportot) monografikusan ismertető, olykor 100 oldalt is meghaladó közlemények, melyek pótkötet (szupplementum) formájában láttak napvilágot. (A Rovartani Lapokban ugyanakkor az 5–10 oldalt meghaladó munkák is ritkaságszámba mentek.) Kezdetben a cikkek nyelve magyar volt, és legfeljebb a nagyobb cikkek kivonatát közölték idegen nyelven (franciául, németül vagy angolul). Később a Foliában a nagyobb terjedelmű cikkek idegen nyelven jelentek meg, míg a rövid közlemények nyelve magyar maradt. 2005-től minden közlemény egységesen angol nyelvű, és magyarul csak a Társasági élet című rovat olvasható. A folyóiratnak napjainkig összesen 16 szerkesztője volt, a leghosszabb ideig Csiki Ernő (25 év) és Mahunka Sándor (31 év) végezték e munkát.

Évszázadnyi rovarászat - 100 éves a Magyar Rovartani Társaság

Szél Győző és Vig Károly szerzőpáros írásából részletesen tájékozódhatunka magyar rovarászat történetéről.

Összefoglalás: hamarosan

A magyar koleopterológia 100 éve

Merkl Ottó  írása a hazai koleopterológia 100 évét mutatja be.

Összefoglalás: hamarosan