A Frivaldszky Imre Emlékplakett A Frivaldszky Imre Emlékplakett alapszabályzata


1. Az Emlékplakett neve: Frivaldszky Imre Emlékplakett.

2. A plakett előlapja: Frivaldszky Imre balra néző profilképe magas gallérral. A körirat szövege balról jobbra csupa nagybetűkből: FRIVALDSZKY IMRE EMLÉKPLAKETT 1799–1870. A plakett hátlapja: középen álló ovális keretben a Magyar Rovartani Társaság pecsétje, melyet alul félkörben széles szalag övez (ahova a mindenkori jutalmazott nevét bevésik), míg a szalag alatt hétlevelű babérág látható három bogyóval. Az érem körirata balról jobbra csupa nagybetűkből: A MAGYAR ROVARTAN KIVÁLÓ MŰVELŐJÉNEK. Középen alul hét pontból kialakított rozetta van.

3. A Frivaldszky Imre Emlékplakettnek négy fokozata (arany, ezüst, bronz és mecénás) van, amelyek mindegyike évente egyszer adható.

a) Az arany fokozattal az a magyar rovarász tüntethető ki, aki a rovartan terén nemzetközileg is kiemelkedő munkásságot fejt ki, és kiemelkedő módon vett részt a Magyar Rovartani Társaság munkájában. Ennek megítélésében mérlegelni kell az illető addigi életművét (szakirodalmi munkásságát, a magyar entomológia területén végzett sokéves oktató és szervező tevékenységét).

b) Az ezüst fokozattal az a magyar rovarász tüntethető ki, aki a rovartan terén jelentős szakmai munkásságot fejtett ki, vagy kiemelkedő módon vett részt a Magyar Rovartani Társaság munkájában. A kiemelkedő rovartani munkásság megítélésében mérlegelni kell az illető irodalmi vagy tudományos gyűjtői tevékenységét.

c) A bronz fokozattal az az ötven év alatti magyar rovarász tüntethető ki, aki a Magyar Rovartani Társaság életében több éve kiemelkedően aktív tevékenységet fejt ki.

d) Mecénás fokozattal az a természetes vagy jogi személy tüntethető ki, aki a Magyar Rovartani Társaságot anyagilag jelentősen támogatta céljainak elérésében.

4. A Frivaldszky Imre Emlékplakett odaítéléséről a Frivaldszky Plakettbizottság dönt, melynek elnöke a Magyar Rovartani Társaság elnöke, tagjai a két alelnök, a titkár, a Választmány tagjai és az örökös választmányi tagok. A Bizottság a benyújtott javaslatokat megvitatja és titkos szavazással dönt az Emlékplakett odaítéléséről. A Plakettbizottság akkor határozatképes, ha tagjai legalább 50%-a +1 fő jelen van, a plakett odaítéléséhez a jelenlévők kétharmadának támogató szavazata szükséges.
A Bizottság olyan tagjai, akik a plakett odaítélése során szóba kerülnek, a Bizottság ülésén nem vehetnek részt. Az elnököt ilyen esetben korrendben az alelnökök egyike, vagy korelnök helyettesíti.
A Bizottság csak az írásos javaslatban megjelölt fokozatról szavazhat.

5. Egyenlő elbírálás esetén kivételesen bármely fokozatot egyszerre legfeljebb két személynek is ki lehet adni.

6. A Frivaldszky Imre Emlékplakett odaítélésére a Magyar Rovartani Társaság bármely tagja javaslatot tehet. A javaslathoz minden esetben részletes indoklás csatolandó. A javaslatot a Rovartani Társaság titkárának írásban kell benyújtani, legkésőbb négy hónappal a közgyűlés megtartása előtt.

7. A Frivaldszky Imre Emlékplakettet oklevél kíséretében, a Magyar Rovartani Társaság évi közgyűlésén, a kitüntetett érdemeinek rövid méltatása után adják ki.

A Frivaldszky Imre Emlékplakett alapszabályzatát a 2007. február 16-i közgyűlés elfogadta.


A Frivaldszky Imre Emlékplakett kitüntetettjei

 
1961. Arany: Dr. Kadocsa Gyula; Ezüst: Dr. Fodor Jenő; Bronz: Endrődy-Y. Sebestyén
1962. Arany: Dr. Dudich Endre; Ezüst: Győrffy Jenő, Móczár Miklós; Bronz: Dr. Sáringer Gyula
1963. Ezüst: Reskovits Miklós; Bronz: Dr. Szabó-János Barna, Dr. Szalai-Marzsó László
1964. Arany: Dr. Szelényi Gusztáv; Ezüst: Dr. Erdős József; Bronz: Dr. Steinmann Henrik
1965. Ezüst: Dr. Győrfi János; Bronz: Dr. Papp Jenő
1966. Arany: Dr. Balogh János; Ezüst: Nattán Miklós
1967. Ezüst: Dr. Endrődy Sebő
1968. Ezüst: Szőcs József
1969. Arany: Dr. Kaszab Zoltán; Ezüst: Lipthay Béla; Bronz: Dr. Mahunka Sándor
1970. Ezüst: Dr. Gozmány László; Bronz: Dr. Jenser Gábor, Dr. Martinovich Valér
1971. Ezüst: Dr. Nagy Barnabás
1972. Arany: Dr. Soós Árpád; Ezüst: Dr. Újhelyi Sándor; Bronz: Benedek Pál
1973. Ezüst: Jablonkay József; Bronz: Dr. Mészáros Zoltán, Dr. Varga Zoltán
1974. Arany: Dr. Mihályi Ferenc; Ezüst: Balogh Imre; Bronz: Dr. Vojnits András
1975. Arany: Dr. Móczár László; Ezüst: Szalkay József; Bronz: Dr. Papp László, Retezár Imre
1976. Arany: Dr. Jermy Tibor; Ezüst: Dr. Bognár Sándor; Bronz: Dr. Varjas László
1977. Ezüst: Dr. Reichart Gábor
1978. Ezüst: Dr. Szontagh Pál; Bronz: Dr. Balázs Klára, Zombori Lajos
1980. Ezüst: Dr. Balázs Géza; Bronz: Dr. Szentesi Árpád, Dr. Vásárhelyi Tamás
1983. Arany: Dr. Gozmány László; Bronz: Podlussány Attila, Orosz András
1985. Bronz: Dr. Ronkay László
1986. Arany: Dr. Sáringer Gyula; Ezüst: Dr. Papp Jenő; Bronz: Rozner István
1987. Arany: Dr. Mahunka Sándor; Ezüst: Dr. Tóth Sándor; Bronz: Dr. Darvas Béla
1990. Arany: Dr. Nagy Barnabás; Ezüst: Dr. Mészáros Zoltán; Bronz: Simonyi Sándor, Szalóki Dezső 1993. Arany: Dr. Bognár Sándor; Ezüst: Dr. Kozár Ferenc; Bronz: Dr. Merkl Ottó, Szabóky Csaba
1995. Arany: Dr. Jenser Gábor; Ezüst: Dr. Petrich Károly; Bronz: Dr. Szőcs Gábor, Józan Zsolt
1996. Ezüst: Dr. Balázs Klára; Bronz: Buschman Ferenc
1998. Ezüst: Retezár Imre, Vég László Ágost; Bronz: Hegyessy Gábor
2001. Ezüst: Csiby Mihály, Hreblay Márton; Bronz: Hangay György, Dr. Szél Győző
2004. Arany: Dr. Papp Jenő; Ezüst: Józan Zsolt; Bronz: Gaskó Kálmán, Kutasi Csaba
2006. Arany: Dr. Mészáros Zoltán
2007. Arany: Dr. Kozár Ferenc; Bronz: Rahmé Nikola
2008. Ezüst: Kocs Irén
2010. Ezüst: Szabóky Csaba; Bronz: Dr. Rédei Dávid
2012. Arany: Dr Varga Zoltán
2013. Arany: Dr. Tóth Sándor, Ezüst: Sár József, Dr. Muskovits József