Közhasznúsági jelentés

2014-es év beszámolója: letölthető PDF2011. évi Közhasznúsági Jelentés

Magyar Rovartani Társaság
KSH: 18046148-9133-529-01
Bírósági végzés: 6.Pk.61277/2.

1. Közhasznú beszámoló mérlege és eredmény-levezetése
Lásd külön

2. Költségvetési támogatás felhasználása
A társaság tárgyévben nem kapott a költségvetéstől támogatást.

3. Kimutatás a vagyon felhasználásáról
Befektetett eszközök nyitó értéke: 107e Ft.
Befektetett eszközök záró értéke: 49e Ft.
Pénzeszközök nyitó értéke: 678e Ft.
Pénzeszközök záró értéke: 445e Ft.
Saját tőke nyitó értéke: 785e Ft.
Saját tőke záró értéke: 494e Ft.

4. Kimutatás a célszerinti juttatásokról
2011-ben célszerinti juttatásokat nem eszközölt a Társaság.

5. Kimutatás a kapott támogatásokról
A Társaság 2011-ben 180.864 forint 1%-os SZJA visszatérítést kapott.
Pályázati úton tárgyévben 100.000 Ft támogatást nyert el.

6. Kimutatás a tisztségviselőknek adott juttatásokról
A Társaság vezető tisztségviselői 2011-ben nem kaptak juttatást.

7. Rövid tartalmi beszámoló a működésről

Közhasznú tevékenységeink

- Kilenc előadóülés lebonyolítása (49 előadás, átlagos résztvevőszám: 55 fő).
- XXXIII. Magyar Rovarászati Napok megrendezése, rovarokból és rovarábrázolásokból kiállítás rendezése, valamint pályázat lebonyolítása (2011. február 18–19., ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola, Budapest).
- Gyűjtőkirándulás szervezése az Őrségbe (Őrimagyarósd, 2011. június 17–19., 43 résztvevő).
- Rovarkiállítás rendezése a Vászolyi Nyár 2011 keretében (Vászoly, 2011. július 9–augusztus 28., 4000 látogató).
- A Corvinus Egyetem Rovartani Tanszékével közösen rovarász tábor szervezése (Románia, Erdély, Szebeni-havasok, 2011. július 25–31., 62 résztvevő).
- A 7. és a 8. Magyar Biodiverzitás Nap szervezésében, lebonyolításában, a begyűjtött anyag azonosításában való részvétel (Bátorliget: Fényi-erdő, Esztergom: Nagy-Strázsa-hegy).
- Részvétel a Fővárosi Állat- és Növénykert Állatünnep rendezvénysorozatán (Budapest, Fővárosi Állat- és Növénykert, 2011. október 2–9., részvevőszám: 8339 fő).
- A Rovarász Híradó 61–64. számainak megjelentetése papír alapú és elektronikus formában.
- A Folia Entomologica Hungarica 72. kötetének nyomdai előkészítése.
- A Magyar Rovartani Társaság és a hazai entomológia 100 éves történetét bemutató kiadvány megjelentetésének támogatása (Növényvédelem 46/12: 147 pp.)

Gazdálkodásunk

2011-ben a közhasznú tevékenységből származó összes bevételünk 629.270 Ft volt.
Ez az összeg a tagdíjakból 348.100 Ft, az 1% SZJA visszatérítésből 180.864 Ft,
az NCA-tól pályázati úton elnyert működési költségekre felhasználható támogatás 100.000 Ft, valamint 306 Ft banki kamatbevételből tevődik össze.
Bevételeinket a kilenc előadóülés, a XXXIII. Magyar Rovarászati Napok, a vászolyi Rovarkiállítás, az őrségi gyűjtőkirándulás, az Állatünnep rendezvényen való részvétel, a Rovarász Híradó 61–64. számainak és a centenáriumi kiadvány megjelentetése valamint a működés költségeinek fedezésére fordítottuk.

Terveink 2012-re


- Kilenc előadóülés lebonyolítása.
- A XXXIV. Magyar Rovarászati Napok megrendezése, rovarokból és rovarábrázolásokból kiállítás rendezése, valamint pályázat lebonyolítása (2012. február 17–18., József Attila Gimnázium, Budapest).
- Gyűjtőkirándulás szervezése a Körös-vidékre (Gyula-Városerdő, 2012. június 15–17.).
- Rovarkiállítás rendezése a Vászolyi Nyár 2012 keretében (Vászoly, 2012. július–augusztus).
- A Corvinus Egyetem Rovartani Tanszékével közösen rovarász tábor szervezése (2012. július).
- A 9. és 10. Magyar Biodiverzitás Nap szervezésében, lebonyolításában, a begyűjtött anyag azonosításában való részvétel (Fertő-tó és Fejetéki-mocsár).
- Részvétel a Fővárosi Állat- és Növénykert által 2012. október első hetében megrendezésre kerülő Állatünnep rendezvénysorozaton.
- A Rovarász Híradó 65–68. számainak megjelentetése hagyományos és elektronikus formában.
- A Folia Entomologica Hungarica 72. és 73. kötetének megjelentetése a Magyar Természettudományi Múzeummal közösen.
 

Egyszeres könyvvitelt vezető társadalmi szervezetek közhasznú beszámolójának eredmény levezetése  MAGYAR ROVARTANI TÁRSASÁG 2011.év