Pályázz!


Tisztelt Tagtársunk, Tisztelt Érdeklődők!

A Magyar Rovartani Társaság 2017. február 17–18-án rendezi meg a
XXXVIII. MAGYAR ROVARÁSZATI NAPOKAT.A programban előadóüléseket és kiállítást szervezünk. Az előadóülésekre faunisztikai, rovarfiziológiai, ökológiai, ökofaunisztikai, taxonómiai tárgyú, 15–20 perces előadások, valamint vetített képes útibeszámolók bejelentését várjuk. Kérjük, részvételi szándékát legkésőbb 2017. február 6-ighonlapunkról letölthető illetve az előadóülésen rendelkezésre álló jelentkezési lap kitöltésével jelezze! A letöltött majd kitöltött lapot elektronikus úton is el lehet küldeni a Magyar Rovartani Társaság címére (magyarrovartanitarsasag@gmail.com).

A Magyar Rovarászati Napokon tagtársainkon kívül szívesen látjuk a rovartannal foglalkozó, vagy e téma iránt érdeklődő kollégákat, fiatalokat!

Pályázati felhívás a XXXIX. Magyar Rovarászati Napokra

Pályázati kategóriák:

1. Rovartani témájú dolgozat. Elsősorban hazai kutatások, gyűjtések eredményeinek feldolgozását várjuk, de szívesen látunk rovaretológiai és ökológiai dolgozatokat is, illetve benyújthatók külföldi gyűjtőutak adatait feldolgozó munkák is.

A pályázatokat két kinyomtatott példányban, 2017. február 7-ig kérjük eljuttatni Merkl Ottóhoz (1088 Budapest, Baross u. 13., MTM Állattára, Bogárgyűjtemény). Határidőn túl beérkezett dolgozatokat nem fogadunk el!

Az első díjat nyert dolgozatot (illetve annak angol nyelvű változatát) a Társaság vezetősége a Folia entomologica hungarica felé publikálásra ajánlja, amennyiben az a folyóirat célkitűzéseinek és követelményeinek mindenben megfelel. A Folia entomologica hungarica-ban meg nem jelenő díjnyertes dolgozatokat a Társaság honlapján tesszük közzé.

2. Rovargyűjtemény. Pályázni lehet rendszertani jellegű, gyűjtőutak rovaranyagát bemutató vagy egyéb tematikus gyűjteményekkel. A kiállított gyűjtemények védett fajok példányait nem tartalmazhatják!

3. Alkalmazott művészet. Beadhatók saját készítésű, tudományos hitelességű, rovarokat ábrázoló fotók, rajzok, festmények és műtárgyak.

 A fotókat, festményeket, rajzokat kérjük szerzőnként egységes formában, bemutatható minőségben bekeretezni. Amennyiben vásárolt keretek nem állnak rendelkezésre, ajánlott a paszpartu készítése, mely egy, a képpel egyező (vagy nagyobb) hátlapból, és egy ugyanekkora méretű elülső lapból áll; az elülső lapon a képnél valamivel kisebb ablakot kell vágni, a két lap közé rögzítendő a kép. A paszpartu anyaga fekete fotókarton vagy szürke triplexkarton. Minden esetben kérjük, hogy a képek felfüggeszthető állapotban legyenek!

Egy pályázó legfeljebb 10 darab fényképet nyújthat be, képenként legalább A/4-es méretben. Rossz minőségben kinyomtatott fotókat nem fogadunk el. Az elbírálás során előnyben részesülnek azok az alkotások, amelyek a rovarokat élőhelyükön ábrázolják, illetve a rovarok jellemező viselkedését mutatják be. Javasoljuk a nagy szarvasbogár (a 2017. év rovara) bemutatását is.

Minden kép hátoldalán legyen feltüntetve a szerző neve, elérhetősége és a kép címe, illetve az ábrázolt állat neve (latin és magyar név), esetleg a kép készítésének helyszíne és ideje. A képaláírásokat a lap alján feltüntetett minta szerint (Garamond betűtípus, 22 pontos méret) kérjük word dokumentumban csatolva kérjük elküldeni az alábbi címre: merkl@nhmus.hu.

A pályázat 1. és 3. kategóriájába kizárólag eddig még nem közölt és közlésre le nem adott munkák nyújthatók be! A gyűjteményeket és a műalkotásokat a Magyar Rovarászati Napok zárása után visszaadjuk.

A bejelentett anyagokat 2017. február 7-ig kérjük eljuttatni a Magyar Természettudományi Múzeum Állattárának Bogárgyűjteményébe (1088 Budapest, Baross utca 13.). A pályázatokat és kiállítási anyagokat a Vezetőség által kijelölt bizottság értékeli. Eredményhirdetés a XXXVII. Magyar Rovarászati Napok 2017. február 17-i, pénteki ülésén lesz.

Kérjük minden Tagtársunkat, hogy a pályázaton kívül is bármilyen, rovarokkal kapcsolatos érdekes anyaggal járuljanak hozzá a kiállításhoz.

Budapest, 2016.december 20.

 

Dr. Vig Károly

elnök

JELENTKEZÉSI LAP

A PÁLYÁZAT SZÖVEGE (WORD) 

 

Elefántbogár (Megasoma elephas)

Nicaragua

Katona Norbert & Bálint Norbert felvétele

 

 

Smaragdzöld sáska (Euthystira brachyptera)

Őriszentpéter, 2011. augusztus 3.

Szlovik Márton felvétele