Tagok

Alapszabályzat II. Fejezet 

TAGSÁG

1.) A Társaság nyitott, így tagjává válhat minden magyar és külföldi magánszemély, amennyiben rendelkezik két tag írásbeli ajánlásával és a Társaság közgyûlése a belépési kérelmét elfogadta és az új tag tagsági díját befizette. A Társaság tagjának felvétele a közgyűlés hatáskörébe tartozik. A Közgyűlés abban az esetben választja meg a jelentkezőt a Társaság tagjává, amennyiben a tagok többsége a közgyűlésen az új tag csatlakozási kérelmét megszavazza. A Társaság új tagját az elnökség - a közgyűlés határozata alapján - az általa vezetett tagnyilvántartásba bevezeti. A közgyűlés határozatával - ezen határozatában megjelölt időtartamra - tiszteletbeli tag címet adományoz azon személyek részére, akik az Egyesület munkájában nem kívánnak részt venni, de annak céljait anyagi juttatással vagy más módon jelentősen támogatják, illetve aki a Magyar Rovartani Társaság, a magyar rovartan művelése érdekében kiemelkedő tevékenységet fejt ki. 

2.) A Társaság tagjai a közgyűlésen szavazati joggal rendelkeznek, választhatnak és a Társaság bármely tisztségére választhatók, jogosultak részt venni a Társaság minden rendezvényén, javaslatokat és indítványokat tehetnek, és közreműködhetnek a Társaság munkájában, igénybe vehetik a Társaság szolgáltatásait, a Társaság rendelkezésére álló anyagi eszközöket és a Társaság rendezvényeire vendégeket hozhat. A Társaság által hozott jogszabályba vagy alapszabályba ütköző határozat megsemmisítését a Társaság bármely tagja indítványozhatja a bíróság előtt. 

3.) A tagok kötelesek: - a szervezeti életben részt venni, - a vállalt tisztséget a legjobb képességük szerint ellátni és - a tagdíjat rendszeresen fizetni. - az alapszabályban elfogadott célkitűzéseknek megfelelő munkával, társadalmi, erkölcsi magatartással a Társasághoz méltó tevékenységet végezni

4.) A tagsági viszony megszűnik: - ha a kilépési szándékát az elnökségnek írásban bejelenti, - ha 3 éven keresztül írásbeli felszólítás ellenére nem fizet tagdíjat, - a tag kizárásával, - a tag halálával. Ki kell zárni azt a tagot, aki a Társaság alapszabályába ütköző tevékenységet folytat, büntettet vagy a közerkölcsöt súlyosan sértő cselekményt követ el. A kizárás a közgyűlés által esetileg a tagok közül létrehozott három tagú fegyelmi tanács javaslata alapján a közgyűlés hatáskörébe tartozik. A fegyelmi tanács köteles a kizárásra okot adó magatartást megvizsgálni, a kizárni javasolt tagot meghallgatni és ennek alapján javaslatát a fegyelmi tanács megalakításától számított 30 napon belül a közgyűlés elé terjeszteni. A kizárni javasolt tag jogosult jogi képviselőt megbízni, illetve a fegyelmi tanács irataiba betekinteni. A társadalmi szervezet valamely szervének törvénysértő határozatát bármely tag - a tudomására jutástól számított 30 napon belül - a bíróság előtt megtámadhatja. A határozat megtámadása a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben a végrehajtást felfüggesztheti.

TAGOK:

Andorkó Rita
Dr. Ábrahám Géza
Dr. Ábrahám Levente
Ács Zoltán
Andrásfalvy Pál
Avar Kálmán
Babics János
Babinszki Tamás
Bakonyi Gábor
Balásházy Imre
Dr. Balázs Klára
Dr. Bálint Zsolt
Balog Adalbert
Dr. Banizs Károly
Bánkuti Károly
Baranyi Tamás
Báskay Imre
Dr. Basky Zsuzsa
Bauer Gábor
Bálint János
Bechtold Mária
Bende Zsolt
Benedek Balázs
Dr. Benedek Pál
Bérces Sándor
Bernáth Balázs
Bertalan László
Bleicher Krisztina
Dr. Bognár Sándor
Bogya Sándor
Boksai Daniella
Borsos Sándor
Both Veronika
Dr. Bozai József
Bozsik András
Börzsöny László
Dr. Bujáki Gábor
Bukovinszky Tibor
Buschmann Ferenc
Dr. Bürgés György
Dr. Csabai Zoltán
Csernik Enikő
Csiby Mihály
Dr. Csik Gábor
Dr. Csóka György
Csősz Sándor
Csővári Tibor
dr. Czencz Kornélia
Czető Zsolt
Dér István
Dér Zsófia
Dr. Dévai György
Dinok Attila Levente
Dobos János
Dobos Zsolt
Drimmer György
Dudás György
Dulinafka György
Elek Zoltán
Endrődi Gergely
Enyedi Róbert
Dr. Erdélyi Csaba
Evanics Balázs Zoltán
Fábián György
Fabulya Pál
Fegyveres Orsolya
Feigl Viktor
ifj. Fekete Mátyás
Fenyősi Lászlóné
Fónagy Adrien
Földvári Mihály
Fülöp Dávid
Gabi Géza
Galambos Gergő
Dr. Gallé László
Garamvölgyi Péter
Gaskó Kálmán
Gátmezei Antal
Gátmezeiné Helmeczy Katalin
Dr. Gere Géza
Görföl Tamás
Gulyás Attila
Dr. Györffy György
György Zoltán
Dr. Gyulai Péter
Hajdú Zsuzsanna
Hácz Tamás
Dr. Halászfy Éva
Dr. Haltrich Attila
Dr. Hangay György (George)
Haris Attila
Havasréti Béla
Hári Katalin
Hegedűs László Károly
Hegyessy Gábor
Hegyi Tamás
Dr. Herczig Béla
Héra Anna
Hollósy Ferenc
Holzinger Géza
Dr. Homonnay Ferenc
Horgos Csaba
Dr. Hornung Erzsébet
Horváth Edit
Horváth Gyula János
Horváth Péter
Horváthné Dr. Harmat Beáta
Dr. Horvatovich Sándor
Huber Attila
Hudák Krisztína
Hufnágel Levente
Hunyadi András
Huszti Anita
Illár Lénárd
Illyés Anita
dr. Ilniczky Sándor
Ilonczai Zoltán
Jávor Tamás
Jekisa Judit
Dr. Jenser Gábor
Dr. Jermy Tibor
Joó Miklós
Jovián Péter
Józan Zsolt
Józsvai Dávid
Juhász Ágota
Juhász György
Kádár Ferenc
Dr. Kajati István
Kárpáthegyi Péter
Karsai Dávid
Kasper Ágota
Kassai Ferenc
Katona Gergely
Péter Kenyeres Zoltán
Keresztes Balázs
Keszthelyi Sándor
Kinál Ferenc
Kiss Balázs
Kiss Béla
Dr. Kiss Ottó
Kiss Szilárd
Kocs Irén
Kocsy Gábor
Koczor Sándor
ifj. Kokas István
Dr. Koleva Roszica
Kolics Balázs
Kondorosy Előd István
ifj. Kontschán Jenő
Korpássy Péter
Dr. Korsós Zoltán
Kovács Gábor
Kovács Kálmán
Kovács Sándor Tibor
Kovács Tamás
id. Kovács Tibor
ifj. Kovács Tibor
Kovácsné Földessy Mariann
Dr. Kozár Ferenc
Kozma Péter
Dr. Körtvély Attiláné
Dr. Kun András
Dr. Kutasi Csaba
Kutassy György
Kutassy Györgyné
Kutassy Viktor
Kúti Zsuzsanna
Lauber Éva
László M. Gyula
Dr. László Rákosy
László Zoltán
Leskó Katalin
ifj. Léman Györgyné
Lie Pompiliu Lobmayer
András Lohinai György
Lőkkös Andor
dr. Lucskai Attila
Lukács István
Dr. Majer József
Majláth Zoltán
Major Nóra Tekla
Makranczy György
Malgay Viktor
Marczali Zsolt
Markó Bálint
Markó Károly
Dr. Markó Viktor
Márkus András
Dr. Marosi Pál
Marsi Zoltán
Dr. Martinovich László
Dr. Martinovich Valér
Mátrahegyi Emília
Márton Róbert
Máté András
Máthé István
Dr. Medvegy Mihály
Melika George
Dr. Merkl Ottó
Mészáros Annamária
Dr. Mészáros Ferenc
Mészáros Gábor
Dr. Mészáros Zoltán
Mészárosné dr.Visnyovszky Éva
Mezey Ágota
Dr. Michael Kosztarab
Mikó István
Dr. Móczár László
Dr. Molnár Józsefné
Molnár Orsolya
Mózes István
Murányi Dávid
Muskovits András
Dr. Muskovits József
Nádai László
dr. habil. Nádasy Miklós
Dr. Nagy Barnabás
Nagy Ferenc
Dr. Nagy József
Németh Csaba
Németh Mária Magdolna
Dr. habil Nowinszky László
Ódor János Gábor
Oláh András
Márton Oláh
Tamás Orbán
Katalin Oromulu Liliana
Orosz András
Orsik Mihály
Oszonics István
Dr. Ördögh Gizella
Őszi Brigitta
Pálos Ildikó
Palotás Ferenc
Dr. Papp Jenő
Dr. Papp László
Papp Tamás
Papp Zoltán
Papp Viktor
Párducz Erzsébet
Park Kyu Tek
Dr. Pataki Ervin
Dr. Patkó Ferenc
Pavicevic Dragan
Pápay Botond
Pekarsky Oleg
Dr. Pénzes Béla
Peregovits László
Péter Gábor
Petrányi Gergely
Petrass Istvan-Attila
Dr. Petrich Károly
Petroly Zsolt
Pintér András
Dr. Pintér Antal
Podlussány Attila
Podlussány Lajos
Dr. Polgár László
Pozsgai Gábor
Puskás Gellért Benedek
Dr. Puskás János
Rudi van der Weele
Rácz Gábor
Dr. Rácz István
Dr. Rácz Vera
Racskó József
Rahmé Nikola
Rasztik Viktória
Rédei Dávid
Dr. Rékási József
Dr. Repkényi Zoltán
Retezár Imre
Dr. Ladislaus Reser
Rézbányai László
Dr. Ripka Géza
Roman B. Holynski
Romsauer János
Ronkay Gábor
Dr. Ronkay László
Rozner György
Rozner István
Rozner Istvánné
Rudner József
Sáfián Szabolcs
Sághy Zsolt
Samu Ferenc
Sándor Dániel
Sár József
Sár Péter
Dr. Sáringer Gyula
Scherczer Gabriella
Scherer Zoltán
Schmera Dénes
Dr. Seprős Imre
Seres Gábor
Seres Tibor
Sidó Szabolcs
Simonyi Dalma
Simonyi Sándor
Sipos Bánk Botond
Sipos Gábor
Sipos Kitti
Dr. Soltész György
Soltész Zoltán
Somay László
Somlai Ferenc
Somorjai Gyula
Sóvári Zsolt
Dr. Steinmann Henrik
Sum Szabolcs
Dr. Symmons Peter
Szabó Attila
Szabó Dániel
János Szabó Imre
Dr. Szabó János
Barna Szabó
József Péter
Szabó Pálné
dr. Komlowszky Ildikó
Szabó Sándor
Szabó Tibor
Szabóky Csaba
Dr. Szabolcs János
Szalai Ferenc
Dr. Szalay László
Szalóki Dezső
Szanyi Szabolcs
Dr. Szappanos Albert
Dr. Szarukán István
Szathmáry Erzsébet
Szécsényi Lajos
Szederkényi Norbert
Székely Kálmán
Dr. Székely Levente
Székely Péter
Szekeres Dóra
Szelenczey Béla
Dr. Szél Győző
Szelényi Gábor
Szemerey Tamásné
Szénási Ágnes
Dr. Szentesi Árpád
Dr. Szentkirályi Ferenc
Dr. Szeőke Kálmán
Szerencsy Nándor
Dr. Szerényi Gábor
Szigetvári Gergely
Dr. Sziráki György
Szirmai Andorné, /Balázsházi Mária/
Szirtes Bálint
Szita Éva
Dr. Szitó András
Dr. Szontágh Pál
Szotyori Zsombor
Dr. Szõcs Gábor
Szőke Lajos
Szövényi Zsolt
Szreda Géza
Szutorisz Gyula
dr. Takács András
Takács Attila
Takács Gábor
Takács József
Takács Judit
Takáts Kornél
Dr. Tallósi Béla
Dr. Tanács Lajos
Tarjányi-Sugár Zsuzsanna Boglárka
Tartally András
Terman Nikoletta
Dr. Ing. Terpó András
Dr. Thuróczy Csaba
Tilesch Gábor
Dr. Tisza Gézáné
Tombor Krisztián
Tóth Ferenc
Tóth József
Dr. Tóth József
Dr. Tóth Sándor
Tóth Szabolcs
Dr. Traser György
Turcsányi István
Tusnádi Csaba Károly
Ujvárosi Lujza
Ulviczki László
Váradi Zoltán
Varga Ákos
Dr. Varga Zoltán
Varga Zoltán
Dr. Varjas László
Várnai Klára
Vas János
dr. Vámosi Péter
Varga Katinka
Dr. Vásárhelyi Tamás
Végh László
Dr. Vétek Gábor
Vida Gyula
Dr. Vig Károly
Vizauer Tibor-Csaba
Dr. Voigt Erzsébet
Dr. Vojnits András
Vörös Árpád
Vörös Géza
Wettstein János
Wlasitsch Mirkó
Zathureczky István Sámuel
Zsolnai Balázs