Tudománytörténet, rovarász elődök


Rovarász elődeink listája, és az életrajzok feltöltés alatt vannak.

Abafi-Aigner Lajos
Bíró Lajos
Bokor Elemér
Chyzer Kornél
Csiki Ernő
Daday Jenő (rákász)
Diener Hugó
Dudich Endre
Endrődi Sebő
Endrődy-Younga Sebestyén
Erdős József
Fenichel Sámuel
Fodor Jenő
Frivaldszky Imre
Frivaldszky János
Fuss Károly
Gebhardt Antal
Gozmány László
Győrfi János (erdőmérnök, entomológus)
Herman Ottó (polihisztor, pókász is)
Horváth Géza
Jablonkay József
Jablonowski József
Kaszab Zoltán
Kertész Kálmán
Kohaut Rezső
Kovács István
Kovács Lajos
Kuthy Dezső
Lendl Adolf
Merkl Ede
Mihályi Ferenc
Móczár Miklós
Mocsáry Sándor
Papp Károly
Paszlavszky József
Pável János
Pongrácz Sándor
Pungur Gyula
Révy Dezső
Sajó Károly
Soós Árpád
Szabó István
Szalkay József
Székessy Vilmos
Szelényi Gusztáv
Szent-Iványi József
Szépligeti Győző
Thalhammer János
Újhelyi Sándor
Vángel János
Xantus János (1825-1894)
Zilahi-Sebess Géza